Du er blevet tilmeldt som patient hos Rialtoklinikken. Vi vil gerne byde dig velkommen og introducere dig til klinikken.

Hvem er lægerne

Klinikken ejes i fællesskab af lægerne Pernille Ostenfeld, Ola Theilgaard, Sofie Westh og Kim Sønderup.

Som patient er du tilmeldt klinikken, men vi anbefaler, at patienter i faste forløb tilknyttes en fast læge. Du kan dog opleve at komme ind til en anden læge ved akut opstået sygdom, lang ventetid, lægens ferie eller kursus. Det er ikke muligt at skifte kontaktlæge internt i klinikken undervejs.

Udover os 4 læger kan du møde vores faste vikarlæge Lennart Hansen, som er i klinikken 4 dage om ugen.

Klinikken deltager i videreuddannelse af yngre læger på vej mod at blive speciallæge. Uddannelseslægerne er typisk ansat i 6 – 12 mdr og er alle færdiguddannede læger med forskellig erfaring bag sig fra hospitalet før de kommer hos os. De varetager selvstændige konsultationer under daglig supervision af os faste læger.

Vi læger er fast tilknyttet et lokalt plejehjem på Frederiksberg (Ingeborggården/Nimbusparken) hvor vi fast kommer hver onsdag.

Vores mål er at yde lægefaglig behandling og rådgivning af høj kvalitet. Og vi lægger vægt på tillid og godt samarbejde med dig som patient.

Hvem er personalet

I telefonen og til åben blodprøve konsultation om morgenen, vil du møde lægesekretær Jeannie Hansen. Jeannie får hjælp af en sygeplejerske eller en af vores medicinstuderende Amalie Nielsen, Mathilde Aakilde, Frederik Stauning eller Anna Kwasniak.

Vi har 3 sygeplejersker ansat i klinikken, Rikke Topp, Linette Bonde og Trine Diness. Sygeplejerskerne har alle mange års erfaring fra almen praksis og varetager en stor variation af konsultationer. 

Alle i klinikken deltager løbende i efteruddannelse og vi holder os opdaterede ift. nye retningslinjer og udstyr.

Konsultation og kontakt

Du kan på selvbetjening bestille tid til konsultation ved læge eller sygeplejerske, skrive email- konsultation om afgrænsede emner og forny recepter på fast medicin. Vær opmærksom på at ikke alle tider er tilgængelige online.

Ved akut sygdom ring til klinikken – telefon 35 35 91 91

Lægerne træffes på telefon hverdage kl. 8 – 9 her kan du få svar på prøver og råd og vejledning. 

Tidsbestilling, receptfornyelse og øvrig telefontid ved klinikpersonalet kl. 9 – 10.30 og 10.45 -12, alle dage undtagen onsdage hvor telefonen er åben fra kl. 13.15 – 15.30.

Klinikken tilbyder videokonsultation, hvilket foregår via Minlæge-app, som downloades til smartphone, tryk start videokonsultation, godkend brug af mikrofon og kamera. Se her for mere information : https://minlaegeapp.dk/ eller ved at lægen sender et link på sms efter aftale.

Åben konsultation for blodprøvetagning hverdage 8-8.30

Ved akut og uopsætteligt behov for lægehjælp i tidsrummet kl. 12 -16, henviser vi til akutnummer: 6969 1602

Ved akut behov for lægehjælp mellem kl. 16 – 08, i weekenden og på helligdage henvises til akuttelefonen 1813

Ved livstruende situationer ringes 112

Afbud

Vi ønsker at man melder afbud, hvis man bliver forhindret i at fremmøde, så en anden kan få glæde af tiden og holde vores ventetid så kort som muligt. Hvis du ønsker at melde afbud, kan dette gøres online eller pr telefon hele døgnet rundt – følg vejledningen på telefonsvareren.

Kroniske lidelser og recepter

Kroniske sygdomme som f.eks. diabetes, forhøjet blodtryk, KOL, forhøjet stofskifte og knogleskørhed kontrolleres som oftest ved en årskontrol. Årskontrollen starter hos sygeplejersken, der tager blodprøver, blodtryk, hjertediagram, lungefunktionsundersøgelse osv. Svar på årskontrollen kan foregå ved læge eller sygeplejerske.

Recepter på fast medicin laves med flere udleveringer, så du har til et år ad gangen og fornyes ved årskontrollen. Ellers kan det bestilles via hjemmesiden eller ved telefonisk henvendelse.

Hvis du får stærk smertestillende medicin eller beroligende medicin, beder vi dig komme til en konsultation mhp. aftaler omkring receptfornyelser.

Journal

Inden du besøger lægehuset første gang kan du med fordel kontakte din tidligere læge mhp.at vi får tilsendt din journal, så vi bedre kan orientere os i tidligere helbredsproblemer, undersøgelser og behandlinger. Dette sker ikke automatisk.