GRAVIDE

Alle gravide som er dækket af den danske sygesikring tilbydes undersøgelser hos deres egen læge i løbet af graviditeten i uge 6-10, uge 25 og uge 32. Dertil kommer undersøgelser hos jordemoder samt ultralydscanninger.
Ved alle graviditetskontroller tages der udgangspunkt i netop dig og din families spørgsmål og forventninger i forhold til graviditet og fødsel.
Du bedes hver gang møde ca. 10 min. før mhp at foretage en urinprøve.

Bestil tid til nakkefoldscanning og blodprøve
Herlev hospital: http://www.nakkefold-herlev.dk/
Rigshospitalet eller Hvidovre hospital: www.nakkefold-hs.dk

Sunde vaner før, under og efter graviditeten
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/graviditet/anbefalinger-til-gravide.aspx

Graviditet, fødsel og barsel
www.sundhed.dk/borger/sundhed-og-forebyggelse/graviditet-foedsel-barsel/

Vitaminer under graviditet

Allerede når du planlægger graviditet anbefales det, at du tager tilskud med folinsyre 400 mikrogram dagligt.
Jerntilskud 40-50 mg dagligt fra uge 10 – eller senest fra uge 18. Jern bør tages mellem måltiderne og samtidig indtagelse af C-vitamin eks. i form af juice øger optagelsen.
Vitamin D tilskud 10 mikrogram = 400 IU dagl. i hele graviditeten.
Calciumtilskud 500 mg dagl. Ved indtag af 500 ml mælk dagl. får du sufficient calcium og tilskud kan udelades.

 

Sundhedstilbud

Information om sygdomme til patienter
www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/

Frederiksberg kommunes sundhedstilbud
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/sundhedstilbud/region-hovedstaden/kommuner/frederiksberg/

Giftlinjen
www.bispebjerghospital.dk/giftlinjen/Sider/default.aspx