Du kan her på siden forny recepter på fast medicin.

Vedr. medicin for kroniske lidelser som forhøjet blodtryk og astma anbefales at du kommer i klinikken til kontrol minimum 1 gang årligt, intervallet aftales med din læge.
Sukkersyge patienter bør få kontrolleres hba1c (langtidsblodsukker) 4 x årligt. Og patienter i marevan behandling bør fast få foretaget en blodprøve ca hver 4-5 uge.

Forny recept