Nye regler for fornyelse af kørekort

Når dit kørekort udløber, skal du henvende dig til Borgerservice i din kommune, hvis du ønsker at få fornyet kørekortet. Du skal medbringe foto og dit gamle kørekort.

Alle kørekort, der udstedes eller fornyes efter 1. juli 2017 er gyldige i 15 år uanset indehaverens alder.

Der gælder særlige regler for erhvervskort og kørekort til bus og lastbil.

Særlige regler hvis du er syg
Du skal være opmærksom på, at i alle tilfælde kan gyldigheden være kortere og fastsat individuelt fx på grund af helbredsmæssige oplysninger. Fx hvis du har diabetes eller en anden sygdom, der påvirker din evne til at køre bil.

Hvornår skal du droppe kørekortet
Du skal være opmærksom på, at det altid er dit eget ansvar, om du er i stand til at køre bil på forsvarlig vis, eller om fx træthed eller sygdom gør kørsel uansvarligt.
Oplever du helbredsmæssige problemer i forhold til bilkørsel, bør du opsøge din læge, der kan anbefale en vejledende helbredsmæssig køretest eller udstede et lægeligt kørselsforbud, hvis han eller hun finder din tilstand uforenelig med bilkørsel.

Tjek om din medicin kan være farlig, når du kører bil, på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside
https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/special/trafikfarlige-laegemidler/#

Læs Færdselsstyrelsens pjece om den vejledende helbredsmæssige køretest
http://www.fstyr.dk/~/media/Dokumenter/K%C3%B8rekort/Ansogning%20om%20korekort/Vejledning%20helbredsmaessig%20koeretest.pdf